WORK

LawAtWork verzorgt inhouse-cursussen door gerenommeerde docenten, waarbij het kennisniveau en lesmateriaal wordt afgestemd op de kennisbehoefte van uw kantoor. Wij doen dat al vele jaren. Onze kernbegrippen zijn kwaliteit, continuïteit en actualiteit. Wellicht kent u ons al, wellicht nog niet. In ieder geval komen wij graag (nog eens) bij u lesgeven. LawAtWork biedt onder meer de volgende cursussen aan:

Ondernemingsrecht
Actualiteiten enquêterecht
Actualiteiten ondernemingsrecht
Jaarrekeningenrecht I en II
De aandeelhoudersovereenkomst
Ondernemingsrechtelijke contractclausules
Samenwerkingsovereenkomsten in het ondernemingsrecht
Europees ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht en onrechtmatige daad
Bestuurdersaansprakelijkheid
Onderneming & machtsmisbruik
De Flex B.V.
Corporate governance

Vermogensrecht
Actualiteiten vermogensrecht
Ontbinding en opzegging
Verjaring
Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht
Zorgplichten
Garanties en exoneraties
Cessie, schuldoverneming en contractsoverneming
Uitleg
Opstellen en beoordelen van contracten en contractclausules (een 4–luik)
Contracteren in een digitale omgeving
Algemene voorwaarden
De vaststellingsovereenkomst
Actualiteiten goederenrecht en zekerheidsrechten
De overeenkomst van opdracht
Hoofdelijkheid, regres en borgtocht

Onderneming en Financiering
Boetebedingen
Ongerechtvaardigde verrijking
Boilerplates
Verrekening
Actualiteiten kooprecht
Mededelings- en onderzoeksplichten

Procesrecht
Procederen in hoger beroep I en II
Beslag en executie
Actualiteiten procesrecht
Analyseren rechterlijke vonnissen I en II
Bewijs en bewijslastverdeling
Incidenten in het procesrecht
Procederen in kort geding
Procederen in eerste aanleg
De comparitie nader belicht
Strategisch procederen
Arbitrage en bindend advies
Berekening schadevergoeding in civiele zaken I en II

Overig
Actualiteiten arbeidsrecht
Actualiteiten personen- en familierecht
Aandachtspunten IE-recht bij overeenkomsten
Aandachtspunten bestuursrecht
Legal Opions
Boek 10 BW & IPR
Actualiteiten mededingingsrecht
Actualiteiten o.g.

LawAtWork verzorgt ook complete leerlijnen over het vermogensrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, procesrecht en diverse andere rechtsgebieden. Daagt u ons maar uit: info@lawatwork.nl.

De Orde van Advocaten verplicht de bij haar aangesloten erkende onderwijsinstellingen een klachtenregeling te hanteren. Mocht u als deelnemer enige onvrede over de door LawAtWork geboden dienstverlening hebben, dan wordt u hierbij graag uitgenodigd om dit via e-mail kenbaar te maken. Deze e-mail kunt u dan richten aan edwin.van.wechem@lawatwork.nl. U zult binnen 24 uur een gepaste – en op uw opmerking toegespitste – reactie tegemoet kunnen zien.